top of page

Missie en visie

1. Persoonlijke aandacht

We creëren een veilige en ondersteunende leeromgeving waarin elk kind zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. We nemen de tijd om elk kind te leren kennen en begrijpen wat hun individuele behoeften zijn zodat we gepersonaliseerd onderwijs kunnen bieden. 

2. Ontmoeten

We moedigen interactie tussen leraren en leerlingen aan op een positieve en respectvolle manier waarbij er ruimte is voor vragen, feedback en discussie. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe ze effectief kunnen communiceren, samenwerken en problemen oplossen.

3. Wereldburgerschap

We willen leerlingen een breder perspectief op de wereld geven en hun begrip van verschillende culturen, religies, tradities en perspectieven vergroten. Onze wereld veranderd voortdurend en om te slagen leren wij ze vaardigheden zoals: kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communicatie en digitale vaardigheden.

 

IMG_5627.jpg

Onze missie is er een waarin we ons inzetten voor de persoonlijke groei en ontwikkeling van elk kind, en waarin we hen voorbereiden op een toekomst die steeds meer geglobaliseerd en verbonden is. Wij geloven dat dit kan worden bereikt door:

 

'Wij zien jouw kansen!'

Wij creëren een dynamische, flexibele en inclusieve leeromgeving zijn die zich richt op het individuele kind en zijn/haar behoeften en talenten. Wij geloven dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen persoonlijke leerstijl heeft. Daarom hebben wij een inclusieve onderwijsaanpak die rekening houdt met de verschillende behoeften van onze leerlingen.

Wij geloven dat leren meer is dan alleen het verwerven van kennis en het begrijpen van concepten; het gaat ook om het ontwikkelen van vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en samenwerking. Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op actueel onderzoek naar de beste onderwijspraktijken en de meest effectieve leermethoden. Hierbij houden wij rekening met de diversiteit aan leerstijlen, achtergronden en capaciteiten van de leerlingen. 

Een belangrijk aspect van onze basisschool is de integratie van technologie in het leerproces. Naast onze boeken en schriften worden digitale leermiddelen op een effectieve manier ingezet om het leerproces te optimaliseren en de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen te vergroten.

We zien ouders en verzorgers als belangrijke partners in de educatieve reis van hun kind(eren). We willen nauw samenwerken met de ouders om de leerlingen te ondersteunen en te helpen om hun volledige potentieel te bereiken.

Wij zijn een veilige en inclusieve leeromgeving waarin respect en tolerantie centraal staat. Er wordt aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen en wij tolereren geen pestgedrag of discriminatie. 

Het team van leraren en ondersteunend personeel bestaat uit professionals die samenwerken om het beste onderwijs te bieden aan elke leerling.

bottom of page