top of page

Contactmomenten

Welke gesprekken worden er bij ons op school gevoerd?


Naast de mogelijkheid om dagelijks contact te hebben met de groepsleerkrachten via Parro en op aanvraag een gesprek zijn er 3 of 4 keer per jaar vaste momenten waarop ouders uitgenodigd kunnen worden of op eigen verzoek op gesprek kunnen komen. De gesprekken vinden plaats zonder de leerlingen, mits anders is afgesproken of hieronder aangegeven.    

Startgroepen & kleutergroepen:

 • Als uw zoon/dochter 4 jaar wordt mag hij/zij naar school. Voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de juffen van de startgroep. Dit gesprek vindt plaats na schooltijd zodat u in alle rust kennis kan maken moet de groepsleerkracht en uw zoon/dochter de klas kan bekijken

 • Als de leerling één maand op school zit.

 • Bij het verlaten van de startgroep.

 • Na één maand in de B, C of D groep.

 • In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats (groep B, C en D). Deze gesprekken stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken. Het gaat hier om leerlingen die vanuit een andere school of groep komen of een nieuwe leerkracht krijgen

 • In februari worden de ouders uitgenodigd om de KIJK! te bespreken.

 • 3/4 weken voor de zomervakantie. Dit contact moment is verplicht.

Groep 3:

 •  In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken.

 • Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is verplicht zodat de herfstsignalering met de ouders besproken kan worden.

 • Na het 2e rapport (maart). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.

 • Voor het 3e rapport (3/4 weken voor de zomervakantie). Dit contact moment is verplicht. 

Groep 4 t/m 6:

 • In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken.

 • Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.

 • Na het 2e rapport (maart). Dit contact moment is verplicht zodat de voortgang met de ouders besproken kan worden.

 • Voor het 3e rapport (3/4 weken voor de zomervakantie). Dit contact moment is facultatief. Facultatief is niet verplicht. Deze ouderavond is dan ook vooral bedoeld voor ouders die zelf nog vragen hebben over de vorderingen/ontwikkelingen van hun kind over deze periode. Indien de leerkracht u zelf wil spreken, zal zij u zelf uitnodigen.

IMG_5928.jpg

Groep 7:

 • In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken

 • Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.

 • In april/mei worden gesprekken ingepland om de uitslag van de IEP met u te bespreken. Hierin wordt een VOORLOPIG advies voor het VO uitgesproken door de leerkracht(en). De leerlingen zijn bij deze gesprekken aanwezig.

 • Voor het 3e rapport (3/4 weken voor de zomervakantie). Dit contact moment is facultatief. Facultatief is niet verplicht. Deze ouderavond is dan ook vooral bedoeld voor ouders die zelf nog vragen hebben over de vorderingen/ontwikkelingen van hun kind over deze periode. Indien de leerkracht u zelf wil spreken, zal hij/zij u zelf uitnodigen.

Groep 8:

In groep 8 willen we graag dat de leerlingen bij alle gesprekken aanwezig zijn.

 • In week 3/4 van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Deze gesprekken stellen wij verplicht zodat de leerkracht(en) en de ouders kennis kunnen maken.

 • Na het 1e rapport (november). Dit contact moment is enkel op verzoek van de leerkracht.

 • Rond de voorjaarsvakantie adviesgesprekken VO. Deze gesprekken zullen 30 minuten per leerling zijn.  

bottom of page