top of page

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. In de raad worden allerlei zaken besproken die de school, leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. Zo bespreken wij bijvoorbeeld de begroting en het formatieplan. Als MR kunnen we ons advies of oordeel geven over een bepaald onderwerp. We mogen instemming verlenen en standpunten kenbaar maken. We kunnen onderwerpen behandelen die bijvoorbeeld door de directie of ouders zijn aangedragen. Heeft u een onderwerp dat u graag binnen de MR besproken wilt zien, aarzel niet en kom naar een van de leden toe.

MR-leden:

Notulen

Na afloop van iedere MR vergadering worden de notulen met ouder(s)/verzorger(s) gedeeld via Parro en geplaatst op onze website.

Zie de notulen hieronder.

Schooljaar 2022-2023:

  • De notulen van de IKC en MR vergadering september 2022. Klik hier.

  • De notulen van de IKC en MR vergadering december 2022. Klik hier.

Schooljaar 2021-2022:

  • Jaarverslag van de MR 2021-2022. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering dinsdag 21 juni 2022. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering dinsdag 12 april 2022. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering dinsdag 08 februari 2022. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering dinsdag 07 december 2021. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering dinsdag 5 oktober 2021. Klik hier.

Ook hebben wij een eigen mailadres waar u uw vraag of opmerking naar kunt sturen: mr.pwvo@elevantio.nl.

Marilein Chapelier
Marilein Chapelier
press to zoom
Frederike van Battum
Frederike van Battum
press to zoom
Judith van Waes
Judith van Waes
press to zoom
bottom of page