top of page

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. In de raad worden allerlei zaken besproken die de school, leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. Zo bespreken wij bijvoorbeeld de begroting en het formatieplan. Als MR kunnen we ons advies of oordeel geven over een bepaald onderwerp. We mogen instemming verlenen en standpunten kenbaar maken. We kunnen onderwerpen behandelen die bijvoorbeeld door de directie of ouders zijn aangedragen. Heeft u een onderwerp dat u graag binnen de MR besproken wilt zien, aarzel niet en kom naar een van de leden toe.

MR-leden:

Notulen

Na afloop van iedere MR vergadering worden de notulen met ouder(s)/verzorger(s) gedeeld via Parro en geplaatst op onze website.

Zie de notulen hieronder.

Schooljaar 2023-2024:

  • De notulen van de MR vergadering september 2023. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering oktober 2023. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering januari 2024. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering april 2024. Klik hier.

Schooljaar 2022-2023:

  • De notulen van de IKC en MR vergadering september 2022. Klik hier.

  • De notulen van de IKC en MR vergadering december 2022. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering februari 2023. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering april 2023. Klik hier.

  • De notulen van de MR vergadering juni 2023. Klik hier.

  • Jaarverslag van de MR 2022-2023. Klik hier.

Ook hebben wij een eigen mailadres waar u uw vraag of opmerking naar kunt sturen: mr.pwvo@elevantio.nl.

Hannah Verhelst-de Visser

20190924_105914.jpg

Judith van Waes

Marilein Chapelier

bottom of page