top of page

M5-aanpak

Om een schoolbrede sociale veiligheid te realiseren hanteren wij op onze school de M5-aanpak. Deze aanpak maakt zichtbaar wat buiten het zicht van ons personeel afspeelt. De M5-aanpak heeft ons personeel zicht op wat zich in en om school voltrekt m.b.t. de sociale veiligheid, ook buiten het zicht van volwassenen en ook voor en na schooltijd. Als school kunnen wij op deze manier gericht en tijdig bijsturen als het de verkeerde kant op gaat.

Hoe werkt de M5-methode?

Het stoppen van structurele en beschadigende misdragingen is alleen mogelijk als je weet wat er werkelijk speelt tussen leerlingen. Hoe doen wij dat? 

  •  De Stopknop: de Stopknop is een uniek hulpmiddel in de M5-aanpak en is 24/7 beschikbaar via de website van de eigen school. De Stopknop geeft leerlingen en leerkrachten altijd en overal de mogelijkheid om onveilige situaties en vervelende incidenten digitaal te melden. Op een eenvoudige wijze krijgt de school data over gedrag van de leerlingen. Deze informatie maakt een adequate aanpak van structurele misdragingen mogelijk.

       (Op onze website staat deze rechtsboven!)

Schermafbeelding 2022-03-07 om 19.22.24.png

  • De Stuurgroep en het team: hoe komen we het verschil tussen incidentele en structurele misdragingen te weten? Een stuurgroep, bestaande uit de schoolleiding, een intern begeleider of leerkracht en de coördinator sociale veiligheid, analyseert de data om patronen te ontdekken. In de stuurgroep worden conclusies en maatregelen voorbereid. Deze worden vervolgens gedeeld met het hele schoolteam en eventueel bijgesteld. Leerkrachten hebben toegang tot de data van hun eigen groep, zodat ze altijd weten wat er in hun groep speelt.

  • De leerlingen en de klassenrondes: het de M5 aanpak worden leerlingen ingeschakeld en deel van de oplossing. Ieder vier weken loopt de schoolleiding en de coördinator sociale veiligheid een klassenronde. In de klas wordt de stand van zaken van de school en de groep met de leerlingen gedeeld. Leerlingen die door hun gedrag opvallen, worden extra in de gaten gehouden. Hoofdrolspelers worden in een veilige omgeving uitgedaagd te stoppen, omdat ze weten waar en wanneer deze leerlingen te vaak te ver gaan. Er kunnen dan maatregelen genomen worden, waardoor een leerling niet meer in dei situatie terechtkomt. Geen schuld, geen straf, maar wel stoppen. In de loop van de tijd wordt aan de meldingen zichtbaar of leerlingen daadwerkelijk stoppen.

  • De ouders: ouders van gepeste kinderen merken dat de reguliere aanpak vaak onvoldoende werkt. Het lijkt alsof de hoofdrolspelers niet echt gestopt worden, terwijl hun kind weerbaarder zou moeten worden. De M5-aanpak draait het om. Hoofdrolspelers worden gestopt, zodat elke leerling zichzelf mag en kan zijn. Ouders kunnen er vanuit gaan dat de school met de M5-aanpak actief werkt aan een sociaal veilige leeromgeving voor hun kind. Oder kunnen meewerken door samen met hun kind vervelende situaties of onveiligheid t melden. Het blijkt overigens dat leerlingen op een M5-school thuis minder vertellen over de negatieve ervaringen als zij op school al hebben gemeld. Ouder worden door de school op de hoogte gebracht als hun kind aangesproken is op zijn of haar gedrag.

Schermafbeelding 2023-10-02 om 09.41.11.png

Vrijdag 29 september 2023 hebben wij als school een certificering gehad voor hantering en borging van de M5-aanpak. Dit werd gevierd met een feestdag waarbij ook de burgemeester van Terneuzen aanwezig was.

Je vindt het artikel op de PZC.

Meer weten over deze aanpak? Download hieronder de flyer voor ouders.

Schermafbeelding 2023-10-02 om 09.34.02.png
Meer weten over hoe de M5-aanpak werkt? Neem eens een kijkje op de officiële website:
bottom of page