Vakleerkrachten

De vakleerkracht is een persoon die een specifiek vak behandelt en dit aan leerlingen onderwijst. De vakleerkracht geeft dus niet onderricht op alle gebieden, zoals een onderwijzer dat wel doet.

Bij ons op school hebben we drie vakleerkrachten:

  • Floris Windey (muziekonderwijs)

  • Jorn Vonck (bewegingsonderwijs op maandag/dinsdag)

  • Raoul Valckx (bewegingsonderwijs op woensdag)

Hieronder een kleine impressie van hoe deze lessen worden vormgegeven.