top of page

Informatie per jaargroep

In de informatieboekjes hieronder zijn per jaargroep de belangrijkste dingen te vinden. Hierbij kun je denken aan de methodes die in de desbetreffende groep wordt ingezet, de rapporten, oudergesprekken, leerkrachten, bijzonderheden, etc.

Download hieronder per jaargroep het informatieboekje.

Startgroepen en kleutergroepen:

Schermafbeelding 2023-10-02 om 11.26.59.png

Informatie over de

startgroepen en kleutergroepen

Overgang van de

kleutergroep naar groep 3

bottom of page