top of page

Aanvullend onderwijs

Aanvullend onderwijs in het basisonderwijs verwijst naar extra educatieve activiteiten of programma's die buiten het reguliere lesprogramma vallen en bedoeld zijn om leerresultaten te verbeteren. Op onze school bieden we aanvullend onderwijs aan dat op en van school is. Iedere leerling kan daar gratis aan deelnemen. Deze lessen worden verzorgd door het eigen personeel in de volgende vormen:

 

Verlengde schooldag

Op de verlengde schooldag wordt de ene week een rekenles en de andere week spellingsles gegeven. Tijdens deze les legt een onderwijsondersteuner onderwerpen uit die de kinderen nog niet aangeboden gekregen hebben in de klas. Dit noemen we pre-teaching. Daarnaast herhaalt ze onderwerpen waar kinderen nog moeite mee kunnen hebben.

De verlengde schooldagen zijn op de volgende dagen/tijden:

  • Groep 5 op dinsdag van 14.30 - 15.30 uur;

  • Groep 6 op woensdag van 14.30 - 15.30 uur en;

  • Groep 7 op donderdag van 14.30 - 15.30 uur.

Aanmelden voor de verlengde schooldag kan via de pagina 'verrijkte schooldag'.

Huiswerkklas

De huiswerkklas is er voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Na schooltijd worden kinderen begeleid bij het inplannen van leer -en maakwerk. Uiteraard maken de leerlingen ook huiswerk in deze klas. De huiswerkklas is een wekelijks onderdeel op donderdagmiddag van 14.15 - 14.45 uur. Hier maken leerlingen huiswerk onder begeleiding van een vaste begeleider. De huiswerkklas is dus een kleine klas om huiswerk te maken. Hier leren kinderen om op een goede gestructureerde manier huiswerk te maken.

Aanmelden voor de verlengde schooldag kan via de pagina 'verrijkte schooldag'.

Nederlandse les voor anderstaligen

De Nederlandse les is bedoeld voor anderstalige kinderen uit de groepen 4 t/m 6 die thuis een andere moedertaal spreken. Na schooltijd worden de basisvaardigheden van de Nederlandse taal aangeleerd d.m.v. verschillende werkvormen. 

Aanmelden voor de Nederlandse les voor anderstaligen kan via de pagina 'verrijkte schooldag'.

 

Kwaliteitskaart aanvullend onderwijs.jpg

Informatie en afspraken omtrent het naschools aanbod zijn vastgelegd in een kwaliteitskaart. Klik hier om deze te downloaden.

bottom of page