top of page

Handle with Care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling, die mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De zorgcoördinator zoekt de leerling op aan het begin van de schooldag. Samen bespreken ze wat de leerling nodig heeft en wie geïnformeerd mag worden op school en wie niet en wie dat doet.

De school kan de leerling zo tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen.

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Als de politie voor een mogelijke situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de zorgcoördinator van de school:

  • de naam van de leerling;

  • de geboortedatum van de leerling en;

  • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons mee.

De zorgcoördinator neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school nadat met de leerling is gesproken.

Bij elk incident streeft Veilig Thuis eerst contact op te nemen met de ouders en met kinderen boven de 16+ om hen vooraf te informeren over het HwC signaal dat uitgaat naar school. Is dit niet mogelijk (bijv. wanneer ouders niet bereikbaar zijn), dan gebeurt dit zo snel mogelijk achteraf.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van de politie. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met op met onze directeur Ronaut den Hollander.

bottom of page