top of page

Kwaliteitskaarten

De Prins Willem van Oranjeschool hanteert kwaliteitskaarten om de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven en te borgen.

Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaarten beschrijven onze 'praktijk' op allerlei gebieden: onderwijs en ondersteuning, maar ook organisatie en 'de dagelijkse gang van zaken'.

Om u de mogelijkheid te geven dit na te lezen, vindt u op deze pagina relevante kwaliteitskaarten voor u als ouder(s)/verzorger(s) of belangstellenden.

Knipsel.PNG

M5-aanpak

Kwaliteitskaart buitenschools aanbod (1).jpg

Buitenschools aanbod

Schermafbeelding 2022-08-25 om 16.51.16.png

Overgang kleutergroep

naar groep 3

Aanvullend onderwijs

IMG_6149.jpg
Knipsel.PNG

Anderstalige nieuwekomers

bottom of page