top of page
Engelse les voor native speakers

Deze cursus is bedoel voor kinderen van groep 5 t/m 8, die in een ander land al Engels geleerd hebben. Het doel van de cursus is het op peil houden en verder verbeteren van hun kennis van het Engels.

 

We werken met een persoonlijk online leeromgeving, waar de kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo werken aan lees- en luistervaardigheid en hun woordenschat vergroten. Hier kunnen de kinderen in de les en thuis aan werken. Daarnaast werken we met een werkboek, waarin spreekvaardigheidsopdrachten centraal staan. Ook schrijfvaardigheid komt in de klassikale lessen aan bod. De kinderen krijgen daarmee een totaalaanbod waarin alle vaardigheden aan bod komen, aangevuld met grammaticalessen, zodat ze de taal goed leren begrijpen.

 

Wie?

Deze cursus wordt verzorgd door Jitty Gijsel van LeerPunt (jittydoorn@gmail.com).

 

Wanneer?

Vrijdag 14.00-14.45u. De cursus start in week 3 en duurt het hele schooljaar. De kinderen krijgen één lesuur (45 minuten) per week les, na schooltijd.

 

Waar?

In het lokaal van groep 8B (1e verdieping).

 

!!!

Bij het betalen van de workshop gaat u akkoord met het feit dat contactgegevens van de leerling worden gedeeld met de leerkrachten van de workshops. Op deze manier kunnen wij wijzigingen, ziekte etc. gemakkelijk met ouders communiceren. Indien uw zoon/dochter tussentijds stopt met de workshop, krijgt u hiervoor geen geld terug.

Engelse les voor native speakers

€ 210,00Prezzo
    bottom of page