top of page

Financiën

Financiën schooljaar 2021-2022

Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs op de Prins Willem van Oranjeschool niet te betalen. Onze school vraagt, net als veel andere scholen, wel een financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren. Onze school zal leerlingen niet weigeren, van school sturen of uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma als ouders de vrijwillige bijdrage niet of slechts gedeeltelijk willen of kunnen betalen. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs wordt niet beïnvloed door de vrijwillige ouderbijdrage. De school zal haar best doen om leerlingen niet de dupe te laten worden van het feit dat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in een openbaar toegankelijke vergadering van de medezeggenschapsraad. Daarbij is de instemming van de oudergeleding vereist. Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 25,00 (meer is altijd welkom en wordt ook zeer gewaardeerd).

 

Met uw vrijwillige bijdrage kunnen we de volgende activiteiten blijven aanbieden naast ons onderwijsprogramma:

  • Avondactiviteit onderbouw en bovenbouw;

  • Een ijsje in de warme periode;

  • Spelen in speeltuin ‘het oranjekwartier’;

  • Sinterklaasviering;

  • Kerstviering en;

  • Bijdrage van materialen die ten goede komen voor de leerlingen.

Schoolreizen, kamp en/of excursies

Voor de schoolreis van groep 1-2 wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €24,-.
Voor de schoolreis van groep 3 t/m 7 wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 41,-.
Voor het kamp van groep 8 wordt dit jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 65,-.

Onze school hanteert een regeling waarin de vrijwillige ouderbijdrage in termijnen kan worden betaald. 

Indien u gebruik wilt maken van stichting leergeld verwijzen wij u naar de volgende pagina:

 https://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/doe-een-aanvraag/.

bottom of page