top of page

Activiteitencommissie (AC)

Elk schooljaar organiseert de AC verschillende activiteiten voor de kinderen. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld, daarom wordt aan elke leerling aan het begin van het schooljaar een ouderbijdrage gevraagd. Daarnaast organiseert de AC ook activiteiten om wat extra geld in kas te krijgen, maar ook om te zorgen dat de school extra spullen kan aanschaffen. Hiervan hebben we voor de school een hoop extra dingen kunnen aanschaffen zoals: sportshirts, bijdrage in de buiten speelvoorzieningen.                                                                                     

Het doel van de AC is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Voor deze activiteiten is geld nodig. Wij, als oudercommissie proberen de kosten zo laag mogelijk te houden zodat we meer geld te besteden hebben voor activiteiten voor de kinderen.

De AC organiseert en ondersteund bij activiteiten en evenmenten zoals Sintactie, sinterklaasfeest met cadeautjes voor groep 1 t/m 4, kerstfeest, afscheid groep 8, avondvierdaagse, bezoek speeltuin voor groep 1 t/m 5, traktatie Koningsdagspelen enz. ​

bottom of page