Schoolgids

Via deze pagina kunt u de schoolgids van het schooljaar  2019-2020 als pdf downloaden/lezen.

In de schoolgids staat beschreven hoe tal van zaken op onze school geregeld zijn. Kortom: feitelijke informatie over het reilen en zeilen op school en een aantal wettelijk verplichte onderdelen zoals bv de resultaten van het onderwijs. 

Deze gids wordt jaarlijks uitgegeven en gaat mee naar ouders die hun kind aanmelden. De directie zorgt voor de inhoud van de gids, waarna deze ter aanvulling en goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur en de MR.