Extra verlof

Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen, alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Bijvoorbeeld in het geval van:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland;
 • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders;
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders;
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind;
 • Verhuizing van gezin;
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar);
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen;
 • Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend;
 • Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. Uitspraken van de rechter wijzen uit dat alleen als u een beroep heeft in de horeca, toeristische sector of in de agrarische sector, u recht kan hebben op extra vakantieverlof.

 

Het verlof dient (bij voorkeur 6 weken van te voren) schriftelijk te worden aangevraagd. Bij toe- of afwijzing worden beide ouders middels een mail op de hoogte gebracht.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Regionale Bureaus voor Leerlingenzaken (RBL) www.lereninzeeland.nl. Het RBL ziet toe op de naleving van de leerplichtwet voor kinderen.

 

Het formulier kunt u (onderstaand) downloaden of afhalen op school.