Ouderraad

Elk schooljaar organiseert de ouderraad verschillende activiteiten voor de kinderen.                         

Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld, daarom wordt aan elke leerling aan het begin van het schooljaar een ouderbijdrage gevraagd. Daarnaast organiseert de ouderraad ook activiteiten om wat extra geld in kas te krijgen, maar ook om te zorgen dat de school extra spullen kan aanschaffen.                           

Hiervan hebben we voor de school een hoop extra dingen kunnen aanschaffen zoals: sportshirts, vlaggen, boekenkasten en schermen voor in de hal.                                                                                     

Het doel van de ouderraad is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Voor deze activiteiten is geld nodig. Wij, als ouderraad proberen de kosten zo laag mogelijk te houden zodat we meer geld te besteden hebben voor activiteiten voor de kinderen.

Eenmaal per maand vergadert de ouderraad met een afvaardiging van het team. De ouderraad (OR) organiseert (mede) allerlei activiteiten zoals speurtocht, sinterklaasfeest met cadeautjes voor groep 1 t/m 4, kerstfeest, markt, eindejaarsfeest en bbq groep 8, avondvierdaagse, schoolreis, bezoek speeltuin voor groep 1 t/m 5, traktatie sportactiviteit enz. 

Ouderbijdrage

Het onderwijs aan de Prins Willem van Oranjeschool wordt geheel bekostigd door het ministerie. Als zodanig zijn er geen kosten aan verbonden. Zonder financiële middelen is het echter moeilijk voor een ouderraad om bepaalde zaken te organiseren. Daarom wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd, waarmee allerlei activiteiten bekostigd worden (denk aan alle hierboven genoemde activiteiten). Voor het schooljaar 2020/2021 bedraagt de ouderbijdrage minimaal € 20,- per kind (meer is altijd welkom en wordt ook zeer gewaardeerd). Dit bedrag is exclusief de bijdrage voor een eventuele schoolreis en het schoolkamp van groep 8. Dit bedrag is voor alle groepen: €25,-. De bedragen worden geïnd middels een schrijven waarin u wordt verzocht geld over te maken naar de rekening van de ouderraad. Wanneer uw kind pas vanaf 1 januari op school komt, is de ouderbijdrage €15,-

In de ouderraad hebben de volgende ouders zitting:
Arno de Ritter, Patricia Schuit, Lotte leliveld, Jessica de Hulsters, Zahira Sheikkariem, Frank Chapelier, Stefanie Ollebek,  Silvia Helena - V.d. Bossche, Susanne Boonman-Roffel, Melissa van Dongen, Marie-Jeanne de Smet

mailadres ouderraad: or.pwvo@probaz.nl