oudercommunicatie

Als oudercommunicatiemiddel gebruiken wij Parro.

Wat is Parro?

Parro is een oudercommunicatiemiddel. We hebben het gekozen omdat het samenwerkt met ons administratieprogramma ParnasSys en alle leerlingen automatisch gekoppeld worden.

Bekijk het onderstaande filmpje voor een impressie.

https://www.youtube.com/watch?v=vNnGQSvkYJ8

Wat zijn de voordelen van Parro?

We kunnen u vlot informeren over actuele zaken op school of in de klas.

Geen briefjes meer. U ontvangt de informatie rechtstreeks van de school zodat het iedereen bereikt.

Andersom geldt dit ook. Doktersbezoekjes, afwezigheid of ziekte kan allemaal via de app worden doorgegeven.

We kunnen digitaal oudergesprekken plannen, u kunt zelf een tijd/dag kiezen wanneer het u het best schikt.

Hoe installeer ik Parro?

Beide ouders ontvangen een mail van de groepsleerkracht. In deze mail staan de instructies voor het aanmaken van een account. U ontvangt enkel een uitnodiging voor de groep(en) van uw eigen kind(eren). Het is niet mogelijk andere groepen te volgen.

Na het aanmaken van een account kunt u de groep volgen en indien nodig contact leggen met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. Bij de privacy voorkeuren geeft u  aan of u toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s op de gesloten Parro omgeving van de groep. 

Parro is bereikbaar via een website (talk.parro.com)

Parro is ook beschikbaar als app (App store / Google play)

 

Naast de laagdrempelige manier om contact op te nemen met de groepsleerkracht hebben wij uiteraard ook nog de ‘live’ oudergesprekken.

 

Welke gesprekken worden er bij ons op school gevoerd?

Als uw zoon/dochter 4 jaar wordt mag hij/zij naar school. Voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de juffen van de startgroep. Dit gesprek vindt plaats na schooltijd zodat u alvast kennis kan maken moet de groepsleerkracht en uw zoon/dochter in rust de klas kan bekijken. Als uw zoon/dochter 4 weken op school zit plannen wij opnieuw een gesprek met u in. Na een aantal weken/maanden wordt er gekeken of uw zoon/dochter over kan gaan naar een kleutergroep 1-2 (groep B, C en D). Ook dan plannen wij een gesprek met u in.

In week 4 of 5 van het schooljaar vinden kennismakingsgesprekken plaats voor groep 1 t/m 8. Tijdens deze gesprekken laten wij u vertellen over uw zoon/dochter en vertellen wij onze eerste bevindingen. Deze gesprekken stellen wij verplicht omdat wij het belangrijk vinden beide ouders te ontmoeten. Deze gesprekken worden enkel ingepland wanneer uw zoon/dochter een nieuw leerkracht krijgt.

Eind november gaat het 1e rapport mee naar huis (groep 3 t/m 8). Hierna volgen facultatieve oudergesprekken. Facultatief is niet verplicht.  Deze ouderavond is dan ook vooral bedoeld voor ouders die zelf nog vragen hebben over de vorderingen/ontwikkelingen van hun kind over deze periode. Indien de leerkracht u zelf wil spreken, zal hij/zij u zelf uitnodigen. Als u niet uitgenodigd wordt, mag u er vanuit gaan dat er geen dringende zaken te bespreken zijn.

Begin februari zijn er oudergesprekken voor de leerlingen uit groep 1-2. Dit zijn niet dezelfde datums als groep 3 t/m 8 omdat de KIJK! dan is afgesloten en de leerkrachten deze bevindingen met u wil bespreken. Kijk! is een observatie- en registratie-instrument waarmee de leerkrachten de totale ontwikkeling van jonge kinderen over langere tijd in beeld kunnen brengen en een daarop afgestemd activiteitenaanbod kunnen realiseren.

Rond de voorjaarsvakantie zijn de gesprekken voor het voortgezet onderwijs (VO) met groep 8 leerlingen, ouders en leerkracht(en). Tijdens deze gesprekken worden de bevindingen besproken en wordt er een advies gegeven voor het VO.

In maart zijn er verplichte ouderavonden voor groep 3 t/m 7. U kunt dan met de leerkracht(en) praten over o.a. de vorderingen/ontwikkelingen van uw kind(eren) tijdens de afgelopen maanden.

Ongeveer 2/3 weken voor de zomervakantie vinden er nog een keer facultatieve oudergesprekken plaats voor groep 1 t/m 7. Facultatief is niet verplicht.  Deze ouderavond is dan ook vooral bedoeld voor ouders die zelf nog vragen hebben over de vorderingen/ontwikkelingen van hun kind over deze periodeIndien de leerkracht u zelf wil spreken, zal hij/zij u zelf uitnodigen. Als u niet uitgenodigd wordt, mag u er vanuit gaan dat er geen dringende zaken te bespreken zijn.