Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. In de raad worden allerlei zaken besproken die de
school, leerlingen, ouders en leerkrachten aangaan. Zo bespreken wij bijvoorbeeld de begroting en het
formatieplan.Als MR kunnen we ons advies of oordeel geven over een bepaald onderwerp. We mogen
instemming verlenen en standpunten kenbaar maken. We kunnen onderwerpen behandelen die
bijvoorbeeld door de directie of ouders zijn aangedragen.Heeft u een onderwerp dat u graag binnen de
MR besproken wilt zien, aarzel niet en kom naar een van de leden toe. Ook hebben wij een eigen
mailadres waar u uw vraag of opmerking naar kunt sturen.: mr.pwvo@probaz.nl .