Klachtenregeling

Klachtenregeling

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en dat uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt.

U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord.

Wanneer u een klacht of bezwaar heeft bespreek dit dan altijd eerste leerkracht. Komt u daar niet uit, bespreek de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de vertrouwenspersoon op onze school. Onze school heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school is dat: Tineke van Dixhoorn. Zowel ouders als kinderen kunnen bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken op school op maandag t/m vrijdag of kan via email worden bereikt: t.vandixhoorn@probaz.nl. Het bestuur van de onderwijsgroep geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De externe vertrouwenspersonen voor ouders en/f verzorgers zijn:

Chiara Middelhuis (06-30994769)   c.middelhuis@mwago.nl
Annette de Wit (06-51175227)   a.dewit@mwago.nl

Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website www.mwago.nl  Het algemene e-mailadres is: mail@mwago.nl