Kinderopvang / bso

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kootertje, Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen en Prokino, Juultje, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Het Kootertje, Kinderopvang Zeeuws
Vlaanderen en Prokino, Juultje, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.