Kinderfysiotherapie

Ondersteuning PWVO

Kinderfysiotherapie


Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.
Problemen met de motoriek kunnen de voortgang in de klas soms negatief beïnvloeden. Ze hebben
meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of ze moeten leren met
minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen en de motorische ontwikkeling bij
kinderen.


Kinderfysiotherapie bij schoolkinderen(4-12 jaar)
Moeite met:
- Fijne motoriek, bv knippen, kleuren, pincetgreep, voorbereidend schrijven
- Schrijven: bv onleesbaar schrift, pengreep, schrijfkramp, spiegelen,
moeite met het automatiseren van het schrift
- Grote motoriek: bv springen, gooien/vangen, balans
- Niet optimale (zit)houding
- Prikkelverwerking / sensorische informatieverwerking
Een observatie in de klas is altijd mogelijk en het heeft de voorkeur om een samenwerking te hebben
met de leerkracht om samen tot een goed resultaat te komen.


Wat is prikkelverwerking / sensorische informatieverwerking(SI)?
Zintuiglijke prikkels(bv. horen, ruiken, zien, evenwicht) om je heen en uit je lijf neem je waar.
Die worden verwerkt in je brein en hierop wordt gereageerd.
Bv. Je hoort het tikken van de klok, je bedenkt dat je er niets mee moet en het stoort je dus niet.
Bij sommigen komen bepaalde prikkels in een hogere of mindere mate binnen die problemen kunnen
geven in de prikkelverwerking en die deze op een bepaalde manier uiten in bewegingen of gedrag.
Bij welke kinderen kan dit van toepassing zijn in de klas:
- Dromers
- Druktemakers / niet stil kunnen zitten
- Niet tot werken komen
- Slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen
- Hoogbegaafde kinderen
Maar wees ook alert op de kinderen die niet opvallen in de klas, maar waarvan de ouders aangeven
dat ze thuis ‘ploffen’ en woedeuitbarstingen krijgen. Ook dit kan vaak een oorzaak hebben in de
prikkelverwerking.


Hoe kan een kinderfysiotherapeut die gespecialiseerd is in SI hierbij helpen?
Door middel van vragenlijsten en observaties proberen we een beeld te vormen van de
prikkelverwerking. Wanneer dit beeld gevormd is kunnen we bepalen of behandeling nodig is, of dat
adviezen richting ouders en omgeving voldoende is

Sharona d’Hont | Kinderfysiotherapeut
T: 0615100417
E: sharona@fysiotherapieepicurus.nl

Kinderfysiotherapie