Intern begeleider

Ondersteuning PWVO

Anti-pestprogramma
Wij werken met de methode KWINK! Vanuit het pestprotocol, groepsbesprekingen en op aanvraag van
leerkrachten worden kinderen ingebracht in het gedragsteam. Dit team bekijkt waar observaties en tips
nodig zijn en waar een leerling of groep begeleiding in nodig heeft.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN Veiligheidsbeleving en leer-leefklimaat.
De lijsten van ZIEN worden door de leerkracht en door de kinderen van de groepen 6 t/m 8 zelf ingevuld
in ParnasSys. De kinderen vullen de onderdelen Veiligheidsbeleving en Leer-Leefklimaat in. De
resultaten van wat de leerkracht en de kinderen hebben ingevuld, worden naast elkaar gelegd en waar
nodig, wordt er in kindgesprekken op doorgevraagd.


Intern begeleider