Coronavirus

2 maart 2020
Coronavirus

Geachte ouders/verzorgers,

Als school en als overkoepelende stichting ProBaz houden we de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten via de informatie van de GGD en RIVM. De adviezen van de GGD zijn leidend voor het onderwijs en de kinderopvang. We vragen onze medewerkers, maar ook de ouders en hun kinderen, deze richtlijnen en adviezen te volgen.

Indien er ontwikkelingen zijn en de GGD het noodzakelijk vindt, worden wij (en vervolgens u) per omgaande geïnformeerd.

De school en de overkoepelende stichting ProBaz heeft het hygiëne protocol aangescherpt en extra maatregelen genomen. Deze week zijn er op onder andere extra tissues, handdoeken, extra handenzeep.

De volgende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer effectief. Op de locaties zijn we hier al een tijdje mee bezig.

Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren tissues;


Mocht u of uw kind ziekteverschijnselen vertonen, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts!

Mocht het nodig zijn om extra maatregelen te gaan nemen dan zullen wij u hierover informeren.


Met vriendelijke groet,

Ronaut den Hollander MBA
Directeur